Numer konta Rady Rodziców:
28 1020 5011 0000 9002 0321 5829

 

 Organ prowadzący - Gmina Miasta Toruń
Organ nadzorujący - Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty