Drzewo


Mów dziecku po wsze czasy,
że jest dobre,
że może i potrafi.

Janusz KorczakŻyczenia dla uczniów


Życzenia dla uczniów od Prezydenta Miasta Torunia


Bezpieczne wakacje


Bezpieczne wakacje - najważniejsze zasady


Zasady korzystania z placu zabaw


Zasady korzystania z placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 33 w ToruniuPROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19


1. procedury bezpieczeństwa - ogólne
2. procedury bezpieczeństwa - edukacja wczesnoszkolna
3. procedury bezpieczeństwa - rewalidacja
4. procedury bezpieczeństwa - konsultacje

zgoda na udział w zajęciach opiekuńczo wychowawczych
zgoda na udział w zajęciach rewalidacji
zgoda na udział w konsultacjachBiblioteka i świetlica


Godziny pracy biblioteki i świetlicyBoisko szkolne


Zasady korzystania z boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 33 w ToruniuInformacja dla rodziców


Szanowni Rodzice

W dniu 11.03.2020 r. z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa zapadła decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach jak również na wyższych uczelniach. W placówkach tych w dniach 12.03.2020 do 25.03.2020 r. nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne.

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom i potrzebom Państwa i Państwa dzieci nauczyciele przesyłają materiały do pracy na stronie internetowej oraz przez e-dziennik. Nie zostawiamy też Państwa bez pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przy telefonach lub w formie online będą dyżurowały dyrektor szkoły Laurencja Lewandowska, wicedyrektor szkoły Angelika Cedro, pedagog Małgorzata Okinczyc i psycholog Anna Korona

Zachęcamy też Państwa do konsultowania się z Nami w każdej sytuacji która w ocenie Państwa tego wymaga. Z chęcią udzielimy wsparcie i pomocy na miarę naszych możliwości zarówno dzieciom, młodzieży jak również rodzicom. Na stronie szkoły również będziemy umieszczać propozycje oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych mających na celu wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów.

LIST MOTYWUJĄCY DO UCZNIÓW


List motywujący do uczniów

UWAGA


W dniach 12 i 13 marca 2020 roku zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, będą jedynie działania opiekuńcze.
Od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca 2020 r. uczniowie pozostają w domach. Szkoła jest zamknięta.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny (56) 648 25 43.


Materiały dla uczniów do pracy w domu


Nauczyciele na bieżąco przygotowują materiały dla uczniów do samodzielnej pracy w domu Prosimy o sprawdzanie strony, gdyż jest codziennie aktualizowana. Można skorzystać również z odnośnika znajdującego się po lewej stronie, pod odnośnikiem do e-dziennika.

matsam (11 kB)


Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu


Oferta wsparcia psychologiczno - pedagogicznego udzielanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Toruniu w okresie stanu epidemii

Uruchamiamy Kujawsko-Pomorską e-Szkołę !


Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów uruchomił wczoraj Kujawsko-Pomorską e-Szkołę.

Link do e-Szkoły

Lekcje będą prezentowane na żywo na kanale YouTube. Wystarczy kliknąć w link na początku wiadomości lub na baner na stronie edupolis.pl lub www.kujawsko-pomorskie.pl

SZKOŁA TERAPEUTYCZNA-PROJEKT AUTORSKI    Angielski


Toruńska Szkoła Terapeutyczna powołana do życia w 1991 roku ciągle rozwija się koncepcyjnie, korzystając z ogólnie obowiązującego prawodawstwa, by nie stracić szans istnienia w polskim systemie oświaty.

Ewidencja umów cywilnoprawnych

Więcej możliwości, więcej szans


Toruńska Szkoła Terapeutyczna brała udział w projekcie "Więcej możliwości, więcej szans", nr WND-POKL.09.01.02-04-015/09, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

www.bptorun.edu.pl

  Organ prowadzący - Gmina Miasta Toruń
Organ nadzorujący - Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty