Laboratoria Przyszłości

 

Laboratoria Przyszłości - komunikat 3

Nasz szkoła w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie finansowe na zakup narzędzi i pomocy dydaktycznych potrzebnych w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych, technicznych i przyrodniczych, samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności matematycznych oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Drugą transzę (40% otrzymanego wsparcia) Szkoła Podstawowa Nr 33 przeznaczyła na zakup aplikacji edukacyjnych w celu rozszerzenia wachlarza możliwości oraz atrakcyjności poszczególnych lekcji.

W ramach programu zakupiono: Corinth Biblioteka modeli 3d wraz z oprogramowaniem
czujnik dymu

Aplikacje edukacyjne: biologia człowieka, zwierząt i roślin, chemia, geometria, kultura oraz paleontologia zostaną wykorzystane podczas zajęć i z pewnością podniosą ich atrakcyjność.

Dla bezpieczeństwa uczniów zakupiono również czujniki dymu, które zostaną zamontowane na korytarzu szkoły, w pracowni chemicznej oraz plastyczno - technicznej.

Efekty pracy wykonanej przy pomocy zakupionego sprzętu można będzie oglądać na stronie internetowej szkoły.


#LaboratoriaPrzyszłości
#LaboratoriaPrzyszlosci


 

 Organ prowadzący - Gmina Miasta Toruń
Organ nadzorujący - Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty