Laboratoria Przyszłości

 

Laboratoria Przyszłości - komunikat 2

Nasza szkoła w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie finansowe na zakup narzędzi i pomocy dydaktycznych potrzebnych w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych, technicznych i przyrodniczych, samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności matematycznych oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Pierwszą transzę (60% otrzymanego wsparcia) przeznaczono na zakup sprzętu elektronicznego, multimedialnego oraz technicznego. W ramach programu zakupiono:

- aparat fotograficzny
- statyw do aparatu
- gimabal
- lampa do realizacji nagrań
- mikrofon kierunkowy
- mikroport
- zestaw edukacyjny z mikrokontrolerem
- drukarkę 3D z filamentem
- szafka z pojemnikami na drukarkę 3D
- laptop do obsługi drukarki
- stacja lutownicza z gorącym powietrzem

Powyższy sprzęt zostanie wykorzystany między innymi na różnych lekcjach m.in.: techniki, informatyki oraz wychowania do życia w rodzinie.

Drukarka 3D wraz z laptopem pozwoli na wydruk m. in. autorskich oraz gotowych projektów uczniów, pomocy dydaktycznych i nagród, jak i stworzonych podczas zajęć, elementów makiet i modeli, które mogą zostać wykorzystane podczas lekcji.

Kamery oraz aparaty fotograficzne zostaną wykorzystane do tworzenia galerii, fotokroniki oraz fimów edukacyjnych o szkole. Efekty pracy wykonanej przy pomocy zakupionego sprzętu można będzie oglądać na stronie internetowej szkoły.

 
#LaboratoriaPrzyszłości
#LaboratoriaPrzyszlosci


 

 Organ prowadzący - Gmina Miasta Toruń
Organ nadzorujący - Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty