<


Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
ale ja mam obowiązek troszczyć się o świat, o człowieka

Janusz Korczak

Dyrekcja


Grono pedagogiczne


Biblioteka i czytelnia


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna


Świetlica


 
 Organ prowadzący - Gmina Miasta Toruń
Organ nadzorujący - Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty