Drzewo


Mów dziecku po wsze czasy,
że jest dobre,
że może i potrafi.

Janusz Korczak
SZKOŁA TERAPEUTYCZNA-PROJEKT AUTORSKI    Angielski


Toruńska Szkoła Terapeutyczna powołana do życia w 1991 roku ciągle rozwija się koncepcyjnie, korzystając z ogólnie obowiązującego prawodawstwa, by nie stracić szans istnienia w polskim systemie oświaty.


REKRUTACJA

Zapraszamy do naszej szkoły!
Wzięliśmy udział w Przedsięwzięciu Ministra Edukacji
i Nauki pn. Poznaj Polskę


Szczegółowe informacje
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZANIA 1% PODATKU


1 % podatku - instrukcja przekazania
REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO


Regulamin Dziennika Elektronicznego
Ewidencja umów cywilnoprawnych
Więcej możliwości, więcej szans


Toruńska Szkoła Terapeutyczna brała udział w projekcie "Więcej możliwości, więcej szans", nr WND-POKL.09.01.02-04-015/09, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych.


Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu


www.bptorun.edu.pl

  Organ prowadzący - Gmina Miasta Toruń
Organ nadzorujący - Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty