Drzewo


Mów dziecku po wsze czasy,
że jest dobre,
że może i potrafi.

Janusz Korczak
Ks. Jan Twardowski napisał:

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”


Trudno znaleźć słowa, by wyrazić żal i smutek
z powodu przedwczesnej i niezrozumiałej śmierci.
Mateusz odszedł od nas, ale na zawsze pozostanie w naszej
pamięci jako pełen energii, wartościowy człowiek.
Zapamiętamy Go jako wspaniałego przyjaciela i dobrego kolegę.
Pamięć o Nim żyć będzie wiecznie w naszych sercach.
Rodzinie i bliskim przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia.

https://www.alpa.com.pl/nekrolog/mateusz-kotwicki/

Wzięliśmy uidział w Przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę

Szczegółowe informacjeDNI TORUNIA 2022

Szczegółowe informacje


Informacje o formach składania wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez GMT na rok szkolny 2022/2023

XI Tydzień Świadomości Czerniaka

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie. Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

Próbny egzamin ósmoklasisty

Fantastyczna okazja do tego, aby sprawdzić swoją wiedzę i przekonać się, co warto raz jeszcze powtórzyć przed prawdziwymi egzaminami.


W związku z rozpoczęciem realizacji kampanii promującej ofertę toruńskich szkół
branżowych oraz technicznych
Dyrektor SP 33 przekazuje odnośnik do nowego serwisu internetowego, dedykowanego prowadzonym działaniom promocyjnym czywieszze.org

czywieszze.org

Katalog toruńskich szkół branżowych i technicznych
Animacja "Czy wiesz, że?"


UWAGA!!!
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W TORUNIU INFORMUJE,
ŻE BOISKA SZKOLNE ORAZ PLAC ZABAW ZNAJDUJĄCY SIĘ NA TERENIE SZKOŁY SĄ DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW TORUNIA


Regulamin korzystania z placu zabaw
Regulamin korzystania z boiska


ZARZĄDZENIE NR 95
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 28.03.2022 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych w Toruniu


Szczegółowe informacje


1 września - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnegoDobry Start 300 +


Szczegółowe informacje


UDZIAŁ W NARODOWYM SPISIE LUDNOŚCI I MIESZKAŃ


Szczegółowe informacjeDRZWI OTWARTEZapraszamy do naszej szkoły!ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZANIA 1% PODATKU


1 % podatku - instrukcja przekazania
Postępowanie w razie pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.


DYŻURY NAUCZYCIELI


Dyżury nauczycieli
REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO


Regulamin Dziennika Elektronicznego


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY


Wskazówki dla rodziców i zasady dla uczniów

Zasady korzystania z placu zabaw


Zasady korzystania z placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 33 w ToruniuPROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19


1. procedury bezpieczeństwa - ogólne
2. procedury bezpieczeństwa - edukacja wczesnoszkolna
3. procedury bezpieczeństwa - rewalidacja
4. procedury bezpieczeństwa - konsultacje

zgoda na udział w zajęciach opiekuńczo wychowawczych
zgoda na udział w zajęciach rewalidacji
zgoda na udział w konsultacjachBiblioteka i świetlica


Godziny pracy biblioteki i świetlicyBoisko szkolne


Zasady korzystania z boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 33 w Toruniu
SZKOŁA TERAPEUTYCZNA-PROJEKT AUTORSKI    Angielski


Toruńska Szkoła Terapeutyczna powołana do życia w 1991 roku ciągle rozwija się koncepcyjnie, korzystając z ogólnie obowiązującego prawodawstwa, by nie stracić szans istnienia w polskim systemie oświaty.

Ewidencja umów cywilnoprawnych

Więcej możliwości, więcej szans


Toruńska Szkoła Terapeutyczna brała udział w projekcie "Więcej możliwości, więcej szans", nr WND-POKL.09.01.02-04-015/09, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

www.bptorun.edu.pl

  Organ prowadzący - Gmina Miasta Toruń
Organ nadzorujący - Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty