Drzewo


Mów dziecku po wsze czasy,
że jest dobre,
że może i potrafi.

Janusz Korczak
1 września - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnegoDobry Start 300 +


Szczegółowe informacje


UDZIAŁ W NARODOWYM SPISIE LUDNOŚCI I MIESZKAŃ


Szczegółowe informacjeDRZWI OTWARTEZapraszamy do naszej szkoły!ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZANIA 1% PODATKU


1 % podatku - instrukcja przekazania
Postępowanie w razie pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.


DYŻURY NAUCZYCIELI


Dyżury nauczycieli
REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO


Regulamin Dziennika Elektronicznego


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY


Wskazówki dla rodziców i zasady dla uczniów

Zasady korzystania z placu zabaw


Zasady korzystania z placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 33 w ToruniuPROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19


1. procedury bezpieczeństwa - ogólne
2. procedury bezpieczeństwa - edukacja wczesnoszkolna
3. procedury bezpieczeństwa - rewalidacja
4. procedury bezpieczeństwa - konsultacje

zgoda na udział w zajęciach opiekuńczo wychowawczych
zgoda na udział w zajęciach rewalidacji
zgoda na udział w konsultacjachBiblioteka i świetlica


Godziny pracy biblioteki i świetlicyBoisko szkolne


Zasady korzystania z boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 33 w Toruniu
SZKOŁA TERAPEUTYCZNA-PROJEKT AUTORSKI    Angielski


Toruńska Szkoła Terapeutyczna powołana do życia w 1991 roku ciągle rozwija się koncepcyjnie, korzystając z ogólnie obowiązującego prawodawstwa, by nie stracić szans istnienia w polskim systemie oświaty.

Ewidencja umów cywilnoprawnych

Więcej możliwości, więcej szans


Toruńska Szkoła Terapeutyczna brała udział w projekcie "Więcej możliwości, więcej szans", nr WND-POKL.09.01.02-04-015/09, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

www.bptorun.edu.pl

  Organ prowadzący - Gmina Miasta Toruń
Organ nadzorujący - Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty