Godziny pracy dyrektora i wicedyrektora szkoły


     Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

     w środy w godzinach 14:00-15:00.

 

    Wicedyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

     we wtorki w godzinach 13:30-14:30. 

 Organ prowadzący - Gmina Miasta Toruń
Organ nadzorujący - Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty