Informacja o obiadach szkolnych w SP Nr 33 w Toruniu


Koszt 1 obiadu wynosi 12 zł (zupa + drugie danie + owoc)
Naszą szkołę obsługuje firma cateringowa : Gotujemy.pl

Na obiady zawsze wpłacamy wyłącznie na konto szkoły:

53 1160 2202 0000 0000 6171 9883 Bank Millennium

Ważne jest, aby w opisie wpłaty podać następujące dane:

Przykład:

1. Imię i nazwisko ucznia: Anna Kowalska
2. klasa: III c
3. wpłata za jaki miesiąc : obiady - za wrzesień 2021 r.

Na kolejny miesiąc wpłacamy do dnia 29 każdego miesiąca np: za obiady w październiku wpłacamy do 30 września

Rezygnację z obiadu w danym dniu w dalszym ciągu zgłaszamy telefonicznie do sekretariatu szkoły do godz. 9.00 i wyłącznie wtedy obiady będą odliczane z podanych dni.

Rodzice/ opiekunowie prawni do dnia 25 każdego miesiąca otrzymają informację przez e-dziennik o kwocie wpłaty na kolejny miesiąc.

Zapisy na obiady szkolne przyjmują wychowawcy świetlicy.

Jeśli Państwo decydujecie się na obiady dla dziecka proszę o wpłatę i dostarczenie dowodu wpłaty. Dowód wpłaty można dostarczyć na trzy sposoby:
- przez e-dziennik bezpośrednio do mnie (A. Pawlikowska - nauczyciel)
- w wersji papierowej do wychowawców świetlicy lub sekretariatu szkoły ( może dostarczyć też dziecko)
- na e-mail sekretariatu szkoły : sekretariat@sp33torun.pl

Ważne!
Dopiero po dostarczeniu dowodu wpłaty dziecko może korzystać z obiadów.


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


Nasze zdjęcia


Konkurs biblioteczny dla klasy 2 "Portret misia"


Zapraszamy do obejrzenia prac uczniów wykonanych na konkurs biblioteczny "Portret misia".


Konkurs biblioteczny "Najładniejsza zakładka
do książki".


Zapraszamy do obejrzenia prac uczniów wykonanych na konkurs biblioteczny "Najładniejsza zakładka do książki".


CUDACZEK - WYŚMIEWACZEK w wydaniu klasy 2a


Nasze zdjęcia


ZIMA NAM NIE STRASZNA


Nasze zdjęcia


Pamiętamy o Dniu Babci i Dziadka


 

Regulamin korzystania z parkingu szkolnego

Regulamin korzystania z parkingu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 33 w Toruniu przy ulicy Bolta 14 dostępny jest tutaj.

 

Inspektor Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych osobowych dla Szkoły Podstawowej Nr 33            w Toruniu jest pani Anna Grzybowska

Klauzula informacyjna

 

 

 

Bilety MZK dla uczniów naszej szkoły

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 33 Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej mają prawo do bezpłatnych przejazdów MZK na trasie dom-szkoła i szkoła –dom. W tym celu należy przedstawić w MZK legitymację ucznia oraz zaświadczenie ze szkoły (wystawiane na prośbę rodzica / opiekuna dziecka) potwierdzające, iż dane dziecko jest uczniem SP33 w Toruniu. Podczas kontroli biletów uczniowie naszej szkoły są zobowiązani do pokazania kontrolerowi ważnej legitymacji szkolnej.


Godziny lekcyjne i przerwy

 

Nr Lekcja Przerwa
1.  8:00 - 8:45   5 minut 
2.  8:50 - 9:35    10 minut  
3.   9:45 - 10:30  5 minut  
4.  10:35 - 11:20   5 minu
5.  11:25 - 12:10   15 minut  
6.  12:25 - 13:10   5 minut  
7.  13:15 - 14:00  5 minut  
8.  14:05 - 14:50  5 minut  
9.  14:55 - 15:40  5 minut  
10.  15:45 - 16:30  5 minut