HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


18 września 2018


 1. 1. Struktura organizacyjna edukacji terapeutycznej w roku szkolnym 2018/2019.
 2. 2. System Współpracy z Rodzicami.
 3. 3. Zapoznanie rodziców z Wewnątrzszkolnym Zestawem Programem Nauczania oraz Szkolnym Programem Wychowawczo-profilaktycznym w Szkole Podstawowej nr 33 Toruńskiej Szkole Terapeutycznej w roku szkolnym 2018/2019.
 4. 4. Zapoznanie rodziców z Systemem Oceniania obowiązującym w SP33.
 5. 5. Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły.
 6. 6. Zapoznanie rodziców z wnioskami z prac zespołów ppp z września 2018r.
 7. 7. Wybory do Rady Rodziców i Rady Klasy.

11 grudnia 2018


 • 1.  Omówienie osiągnięć uczniów oraz zabiegów kształtujących, wychowawczych, korektywnych, kompensacy

  Przedstawienie ocen przewidywanych śródrocznych –

  Statut kl. II – III §92.4; kl. IV – VIII § 94.2.

 8 stycznia 2019


 1. 1. Podsumowanie rezultatów edukacji terapeutycznej uczniów po pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019
 2. 2. Ocena efektywności za pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019

5 marca 2019


 1. 1. Zaspokajanie specjalnych potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu.
 2. 2. Podsumowanie edukacji terapeutycznej oraz dalsza procedura terapeutyczna w stosunku do indywidualnych przypadków.
 3. 3. Pogadanka Straż Miejska – klasy IV - VIII

28 maja 2019


 1. 1. Podsumowanie rezultatów edukacji terapeutycznej uczniów.
 2. 2. Dalsza edukacja terapeutyczna – promocje i rekwalifikacje.
 3. 3. Analiza przewidywanych ocen niedostatecznych.
  Organ prowadzący - Gmina Miasta Toruń
Organ nadzorujący - Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty