5B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45         geografia s14
2 8:50- 9:35 AM j.angielski s23 TF religia-1/1 s11 MM historia s15 TW basen B WS matematyka s16
3 9:45-10:30 WR j.polski s11 WS matematyka s16 AM j.angielski s23 WR j.polski s22 AM j.angielski s23
4 10:35-11:20 MM historia s15 WR j.polski s24 WR j.polski s22 WR j.polski s22 WR godz.wych s24
5 11:25-12:10 JO plastyka s17 DJ wf s5 UM muzyka s7 KW biologia s11 DJ wf in.forma s5
6 12:25-13:10 MJ ter.jez.-1/3 s19
BR ter.jez.-2/3 s12
MG ter.jez.-3/3 s18
DJ wf s5 BM r.u.cz.p s24 WS matematyka s16 MJ ter.jez.-1/3 s19
BR ter.jez.-2/3 s12
MG ter.jez.-3/3 s18
7 13:15-14:00 WS matematyka s16 UM ter.mat. s7 BD informatyka skomp TF religia-1/1 s16 JO technika s17
8 14:05-14:50     BA wych.rodz. s3   AT logopedia
Drukuj plan
wygenerowano 29.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum