Harmonogram pracy szkoły

na rok szkolny 2018/19


 wrzesień 2018

Lp. Wydarzenie Osoby koordynujące Miejsce
1. 3 września
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19
Klasy II - III o godzinie 9.00
Klasy IV - VIII o godzinie 10.00
Dyrektor szkoły,
wychowawcy klas,
p. Brygida Surdyk
boisko szkolne
2. Dni integracyno-adaptacyne w szkole - czuję się dobrze w mojej klasie, w mojej szkole Wychowawcy klas  
3. Akcja - Sprzątanie świata p.Beata Talarczyk-Rumińska, p. Wojciech Gamrat  obiekt szkolny
4. 28 września - piątek
VIII Światowy Dzień tabliczki Mnożenia
p. Iwona Błaszkowska
p. Ewa Duchińska
p. Weronika Sarwa
obiekt szkolny

październik  2018

Lp. Wydarzenie Osoby koordynujące Miejsce
1. Podsumowania Europejskiego Tygodnia Dysleksji p. Małgorzta Hebisz-Jarmołowicz
p. Mariola Grochala
p. Agnieszka Giedziuń
sala muzyczna, obiekt szkolny
2. 14 października (13.10)

Święto Edukacji Szkolnej

Klasy II – III – IV

 

Klasy V – VI – VII

Reorganizacja dnia

p. U. Milke

p.Agnieszka Szubarga

p.Aleksandra Trędewicz

 

p.Brygida Surdyk

p.Barbara Studzińska

Kp.atarzyna Osuch

sala muzyczna
3. 16 października
Dzień Jana Pawła II
p. Barbara Drążkowska
p. Małgorzata Rebain
dekoracja w holu
4. Miesiąc wolny od uzależnień

Zajęcia z wychowawcą – pogadanki  na temat: Żyjmy zdrowo i mądrze, szkodliwości używek

 I etap edukacyjny -  (palenie papierosów),

 II etap edukacyjny - (palenie papierosów, alkohol, narkotyki),

Akcja prozdrowotna

Happening przed szkołą – BIAŁY DZIEŃ

p.Małgorzata Okinczyc

p.Anna Korona

 

Koordynatorzy wybierają nauczycieli odpowiedzialnych za poszczególne zadania

 

Realizacja działania do 26 X 2018.
obiekt szkolny
5. 30-31 października
Wyjście na cmentarz
wychowawcy klas w ramach zajęć

listopad 2018

Lp. Wydarzenie Osoby koordynujące Miejsce
1. 11 listopada
Święto Odzyskania Niepodległości

Festiwal Pieśni Patriotycznych

Dzień Patrioty

Magdalena Marcinkowska

Barbara Studzińska

Urszula Milke

 

Katarzyna Wesołowska

Magda Marcinkowska

Agnieszka Giedziuń

Agnieszka Szubarga 

sala muzyczna, 
2. Przyęcie postanowień adwentowych Barbara Drążkowska
ks. Łukasz Meszyński
Małgorzata Rebain
w ramach lekcji
3. 21.11.2018r.
Dzień życzliwości
p. Malgorzata Okinczyc
p. Weronika Sarwa
 
4. 27 listopada
Przyjęcie postanowień adwentowych
Wychowawcy klas w ramach lekci religii w korelacji z terapią wychowawczą
5. Debata uczniowska
kl. IV-VII
p. Małgorzata Okinczyc
p. Dariusz Jarmołowicz
p. Łukasz Panfil
p. Tomasz Woroniecki
 
6. 30 listopada
Andrzejki - dyskoteka
Wychowawcy klas
Samorząd szkolny
obiekt szkolny

grudzień 2018

Lp. Wydarzenie Osoby koordynujące Miejsce
1. 6 grudnia
Mikołajki
p.Agnieszka Szubraga
p. Anna Korona
sala muzyczna, 
2. 21 grudnia
Spotkanie opłatkowe

klasy II - III -IV

klasy V - VI - VII
p. Barbara Drążkowska
ks. Łukasz Meszyński
p. Jakub Olejnik

p. Małgorzata Hebisz-Jarmołowicz
p. Urszula Milke
p. Justyna NOdzyńska
sala muzyczna
3. 22.12. 2018r. - 01.01 2019r.
przerwa Świąteczna
   

styczeń 2019

Lp. Wydarzenie Osoby koordynujące Miejsce
1. 17 stycznia
Rocznica powrotu Pomorza i Torunia do Niepodległej Polski
Dekoracja w holu głównym szkoły
p. Magdalena Marcinkowska
p. Aleksandra Pawlikowska
p. Brygida Surdyk
audycja radiowa
2. Warto pomagać - Wolontariat sposób na naukę p. Jakub Olejnik
p. Brygida Surdyk
 
3. Bal Karnawałowy p. Aleksandra Trędewicz sala muzyczna
4. Dyskoteka p. Wojtek Gamrat  

Ferie zimowe 14.01. - 27.01.2019r.

 

luty 2019

Lp. Wydarzenie Osoby koordynujące Miejsce
1. 2 lutego
Rocznica Wyzwolenia Torunia
p.Aleksandra Pawlikowska
p. Barbara Studzińska
audycja radiowa
dekoracja w jolu głównym
2. 19 lutego
Rocznica urodzin Mikołaja Kopernika
p. Maria Grochala
p. Angelika Cedro
sala muzyczna

marzec 2019

Lp.. Wydarzenie Osoby koordynujące Miejsce
1. Tydzień szkolnego kodeksu wartości i postaw p. Małgorzata Okinczyc
p. Anna Korona
p. Barbara Studzińska
p. Justyna Osypiuk-Wierzbowska
obiekt szkolny
2. 24.03 - 29.03.2018
Ferie wiosenne
   

kwiecień 2019

Lp. Wydarzenie Osoby koordynujące Miejsce
1. 26.03 - 28.03.2018
Rekolekcje wielkopostne
123.03 - 29.03.2018
Ferie wiosenne
p. Barbara Drążkowska
p. Małgorzata Rebain
ks. Łukasz Meszyński
obiekt szkolny
2. 15.04. - 17.04.2019
Egzamin Ósmoklasisty
p. Ewa Duchińska
p. Iwona Błaszkowska
p. Anna Michalak
p. Beata Talarczyk-Rumińska
p. Weronika Sarwa
 
3. 22 kwietnia - Święto Ziemi p.Beata Talarczyk-Rumińska
p. Wojciech Gamrat
sala muzyczna 
2. Debata uczniowska p. Małgorzata Okinczyc
p. Łukasz Panfil
sala muzyczna 
3. Szkolny Konkurs Superfarmer p. Ewa Duchińska
p. Iwona Błaszkowska
obiekt szkolny

maj 2019

Lp.. Wydarzenie Osoby koordynujące Miejsce
1. 3 maja Rocznica Uchwalenia Konstytucji        
klasy II - III - IV


klasy V - VI - VII

p. Magdalena Marcinkowska
p. Barbara Studzińska

p. Aleksandra Pawlikowska
p. Anna Korona
akademia w dniu 30 kwietnia
2.. 9 maja
Dzień Zwycięstwa
Zakończenie II Wojny Światowej
p. Aleksandra Pawlikowska
p. Magdalena Marcinkowska
audycja radiowa
dekoracja w holu głównym
3. Nocny maraton filmowy i dyskoteka p. Dariusz Jarmołowicz
p. Tomasz Woroniecki
p. Wojciech Serocki
wychowawcy klas
obiekt szkolnyy
4. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek p. Aleksandra Pawlikowska obiekt szkolny
czerwiec 2019
Lp. Wydarzenie Osoby koordynujące Miejsce
1. 3 czerwca 2019
Spartakiada
II - IV

V- VIII
p. Dariusz Jarmołowicz
p. Tomasz Woroniecki
p. Wojciech Serocki

p. Wojciech Gamrat
p. Jakub Olejnik
boisko
sala muzyczna
2. 1 czerwca
Dzień zdrowego żywienia
Śniadanie na trawie
p. Małgorzata Okinczyc
p. Justyna Nodzyńska
p. Wojciech Gamrat
obiekt szkolny
3. Szkolny Konkurs - Unia Europejska Anna Michalak
Angelika Cedro
Jakub Olejnik
sala muzyczna
obiekt szkolny
4. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne Wychowawcy klasy
5. 16 czerwca 2019r.
Dzień pustej klasy
Wychowawcy klasy  
6. Apel sukcesów - 19.06.2019
klasy II - III - IV


klasy V - VI - VIII
p. Anna Korona
p. Angelika Cedro

p. Weronika Sarwa
p. Katarzyna Wesołowska
p. Dariusz Jarmołowicz
sala muzyczna
7. Święto Sukcesów szkolnych - 21.06.2019
klasy II - III - IV


klasy V - VI - VIII
p. Agnieszka Szubarga
p. Aleksandra Trędewicz

p. Maria Grochala
p. Małgorzata Hebisz-Jarmołowicz
p. Tomasz Woroniecki
sala muzyczna

 

 


  Organ prowadzący - Gmina Miasta Toruń
Organ nadzorujący - Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty