Materiały dla uczniów klasy drugiej i klas trzecich

Klasy II i III mogą ćwiczyć materiał na następujących stronach internetowych:

Terapia językowa


Terapia matematyczna


Ćwiczenia do samodzielnej pracy z Angielskiego


Zadania dla klasy 3B
Zadania dla klasy 3b - 26.03 - 27.03
Zadania dla klasy 3b - 30.03 - 03.04
Zadania dla klasy 3b - 15.04 - 17.04
Zadania dla klasy 3b - 20.04 - 24.04
Zadania dla klasy 3b 27.04 - 30.04
Zadania dla klasy 3b 04.05 - 08.05
Zadania dla klasy 3b 11.05 - 15.05
Zadania dla klasy 3b 18.05 - 22.05
Zadania dla klasy 3b 25.05 - 29.05

Ćwiczenia dla klasy 3a
Ćwiczenia dla klasy 3a
Ćwiczenia dla klasy 3a
Zadania dla klasy 3a 30.03 - 03.04
Zadania dla klasy 3a 15.04 - 17.04
Zadania dla klasy 3a 20.04 - 24.04
Zadania dla klasy 3a 27.04 - 30.04
Zadania dla klasy 3a 04.05 - 08.05
Zadania dla klasy 3a 11.05 - 15.05
Zadania dla klasy 3a 18.05 - 22.05
Zadania dla klasy 3a 25.05 - 29.05

Zadania dla klasy 3a i 3b 06.04 - 08.04

Zadania dla klasy 2a

Zadania dla klasy 2a plastyka

zadania klasa 2a - 23.03 - 25.03
zadania klasa 2a - 26.03 - 27.03
zadania klasa 2a - 30.03 - 03.04
zadania klasa 2a - 06.04 - 08.04
zadania klasa 2a - 15.04 - 17.04
zadania klasa 2a - 20.04 - 24.04
zadania klasa 2a - 27.04 - 30.04
zadania klasa 2a - 04.05 - 08.05
zadania klasa 2a - 11.05 - 15.05
zadania klasa 2a - 18.05 - 22.05
zadania klasa 2a - 25.05 - 29.05

Angielski, Klasa 2 Karta 1
Angielski, Klasa 2 Karta 2
Angielski, Klasa 2 Karta 3
Angielski, Klasa 2 Karta 4
Angielski, Klasa 2 Karta 5
Angielski, Klasa 2 Karta 6
Angielski, Klasa 2 Karta 7
Angielski, Klasa 2 Karta 8

Angielski, Klasa 3 Karta1
Angielski, Klasa 3 Karta2
Angielski, Klasa 3, Karta 3
Angielski, Klasa 3, Karta 4
Angielski, Klasa 3, Karta 5
Angielski, Klasa 3, Karta 6
Angielski, Klasa 3, Karta 7
Angielski, Klasa 3, Karta 8


Klasa 2 muzyka - Test utrwalający znajomość piosenki

Klasa 2 muzyka zadanie 1
Klasa 2 muzyka zadanie 2
Klasa 2 muzyka zadanie 3
Klasa 2 muzyka zadanie 4
Klasa 2 muzyka zadanie 5
Klasa 2 muzyka zadanie 6
Klasa 2 muzyka zadanie 7
Klasa 2 muzyka zadanie 8
Klasa 2 muzyka zadanie 9
Klasa 2 muzyka zadanie 10

muzyka klasa 3a,3b - praca 1
muzyka klasa 3a,3b - praca 2
muzyka klasa 3a - praca tydzien 2
muzyka klasa 3b - praca tydzien 2
muzyka klasa 3b - praca zdalna 3
muzyka klasa 3 - praca zdalna 4
muzyka klasa 3 - praca zdalna 5
muzyka klasa 3 - praca zdalna 6
muzyka klasa 3 - praca zdalna 7
muzyka klasa 3 - praca zdalna 8
muzyka klasa 3 - praca zdalna 9
muzyka klasa 3 - praca zdalna 10

Zadania dla klas 3 plastyka

Zadania dla klas 2 i 3 plastyka
Kolejne zadania dla klas 2 i 3 plastyka
Kwiaty
Zadania dla klas 2 i 3 plastyka 27-30.04

Mikro makro świat prezentacja
Zadania dla klasy 2 plastyka od 04.05
Zadania dla klas 3 plastyka do 04.05

Zadania dla klasy 2 plastyka od 11.05
Bezpieczny rowerzysta

Zadania dla klas 3 plastyka do 11.05

Zadania dla klas 2 i 3 plastyka od 25.05
Zwierzęta w sztuce

  Organ prowadzący - Gmina Miasta Toruń
Organ nadzorujący - Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty